Termeni și condiții generale

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

aplicabilitate - Următoarele prevederi sunt aplicabile pentru relația dintre DermSilk (denumit în continuare „Furnizor”) și clienții care interacționează cu și / sau efectuează achiziții de la DermSilk (denumit în continuare „Client”) pe www.dermsilk.com (denumit în continuare „Website”).

Comenzi de abonament - Comenzile de abonament permit clienților să blocheze o rată redusă la produse și să aibă comenzile facturate și expediate automat la oricare dintre următoarele intervale: 2 săptămâni, 3 săptămâni, 1 lună, 2 luni, 3 luni, 4 luni. Oferim o politică de anulare oricând fără probleme. Puteți anula prin portalul contului dvs. de client sau contactându-ne prin chat, e-mail sau telefon.


Acord - Bunurile și serviciile vândute pe site-ul web formează o ofertă de la furnizor pentru client și sunt supuse tuturor termenilor și condițiilor enumerate pe site-ul web. Orice tranzacție efectuată pe site-ul web acceptă această ofertă.


Disponibilitate - Orice ofertă făcută de Furnizor este supusă disponibilității bunurilor. Dacă bunurile nu sunt disponibile în momentul acordului, întreaga ofertă este considerată nulă.


Prețuri

A. Toate prețurile listate pe site sunt afișate în USD ($ / dolari SUA).
b. Toate prețurile sunt supuse erorilor de tipărire și de tastare. Clientul este de acord că Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele acestor erori. În cazul acestui eveniment, Furnizorul nu este responsabil sau obligat să livreze bunurile.
c. Prețurile enumerate pe site sunt nule de orice taxe aplicabile sau taxe de expediere. Aceste taxe sunt calculate la plată și vor fi acoperite de Client.

Plată

A. Plata de la Client către Furnizor va fi efectuată în avans, conform indicațiilor de pe site. Furnizorul nu va livra bunuri decât după primirea plății.
b. Furnizorul are în vigoare politici de protecție împotriva fraudei pentru a se proteja împotriva comenzilor și plăților frauduloase. Furnizorul poate folosi orice tehnologie sau companie la discreția sa sau a acestui serviciu. În cazul în care o comandă este respinsă din cauza unei potențiale fraude, Clientul nu îl responsabilizează pe Furnizor pentru pierderi.
c. În cazul unei inversări a plății de către Client sau în cazul în care plata nu se procesează din orice motiv, plata integrală se datorează imediat. Pentru comenzile în care Furnizorul extinde condițiile de credit nete către Client, se plătește integral, conform prevederilor acestor termeni individuali. Acești termeni pot specifica, de asemenea, rata dobânzii pentru soldurile restante. Aceste tarife pot fi modificate în orice moment și pot varia.

 

Livrare

A. Perioadele de livrare afișate pe site sunt estimări și, prin urmare, nu sunt obligatorii. Furnizorul va încerca să îndeplinească aceste date de livrare citate cât mai mult posibil, cu toate acestea, nu va fi responsabil de către Client pentru incapacitatea de a livra. Incapacitatea de a livra nu îi acordă Clientului dreptul de a rezilia acordul menționat anterior sau de a cere despăgubiri pentru pierderi.
b. Atunci când este disponibilă doar o parte a unei comenzi, Furnizorul are dreptul de a expedia parțial sau de a menține comanda de expediere completă odată ce întreaga comandă este disponibilă.

 

Transport și livrare

 A. Comenzile de bunuri de la Furnizor de către Client vor fi expediate la adresa de livrare furnizată de Client. Transportul la această adresă va avea loc într-o manieră determinată de Furnizor.

b. Proprietatea asupra unui risc de pierdere a bunului (produselor) comandat (e) este transferată Clientului la livrare.
c. Livrarea este definită ca momentul în care bunurile sunt predate clientului de la compania de transport. Transmiterea poate fi efectuată direct (predarea bunurilor direct clientului) sau indirect (lăsarea bunurilor la ușa clientului).

 

Plângeri și discrepanțe

A. Clientul trebuie să verifice produsele imediat după livrare pentru a confirma că conținutul este în conformitate cu confirmarea comenzii. Eventualele discrepanțe trebuie aduse la cunoștința Furnizorului în termen de 48 de ore de la livrare. În cazul în care Clientul nu furnizează Furnizorului niciun fel de discrepanțe în acest interval de timp, Clientul confirmă automat că livrarea a fost finalizată în conformitate cu confirmarea comenzii.
b. Dacă bunul (produsele) devin defecte în termen de șapte (7) zile de la livrare, Furnizorul este de acord să înlocuiască bunul (produsele) și va acoperi costurile de expediere atât pentru bunul (produsele) defect, cât și pentru cel de înlocuire. Pentru a se califica pentru această politică, Clientul trebuie să notifice Furnizorul și să solicite documentația de autorizare a returnării corespunzătoare. Bunurile defecte trebuie returnate în ambalajul original. c Bunurile care nu sunt returnate în ambalajul original, chiar dacă sunt defecte, nu se califică.
c. Clientul nu va returna Furnizorul niciun bun (e) fără aprobarea prealabilă și documentația de autorizare a returnării corespunzătoare. Toate returnările sunt la discreția Furnizorului și trebuie să aibă un „număr de autorizație de returnare a mărfurilor” RMA autorizat. Acest RMA poate fi solicitat contactând Furnizorul. Returnările trebuie să fie primite de către Furnizor în termen de 14 zile de la data emiterii RMA.

Forta Majora - În cazul în care Furnizorul nu își poate îndeplini obligațiile sau le poate îndeplini doar cu dificultate, ca urmare a forței majore, va avea dreptul, în totalitate sau parțial, să suspende sau să rezilieze acordul cu Clientul fără intervenție judiciară. În astfel de cazuri, obligațiile care decurg din acord vor fi încheiate în totalitate sau parțial, fără ca părțile să aibă dreptul de a solicita despăgubiri pentru pierderi sau alte beneficii reciproce. În cazul conformității parțiale de către Furnizor, Furnizorul va returna și transfera partea din suma achiziției aferentă părții care nu a fost respectată.


Retururi Expediere - Un RMA este necesar pentru toate expedierile de retur. Clientul este de acord să obțină un RMA urmând instrucțiunile de returnare așa cum se găsesc pe site-ul web. În cazul în care Clientul nu are un RMA, Furnizorul va avea dreptul să refuze expedierea de retur. Preluarea primirii unei expediții de retur nu implică confirmarea sau acceptarea de către Furnizor a motivului expediției de retur menționat de Client. Riscul aferent returnării bunului expediat rămâne în sarcina Clientului până când Furnizorul a primit bunul returnat.

Legea aplicabilă - Obligațiile dintre Furnizor și Client vor fi supuse legilor statului California, cu excluderea legilor tuturor celorlalte țări și state.


General

A. Dacă una sau mai multe dintre prevederile din acordul dintre Furnizor și Client - inclusiv acești termeni și condiții generale - sunt nule sau devin invalide din punct de vedere legal, restul acordului va rămâne în vigoare. Părțile se vor consulta reciproc cu privire la dispozițiile care sunt nule sau sunt considerate nule din punct de vedere legal, pentru a face un acord de înlocuire.
b. Titlurile articolelor conținute în acești termeni și condiții servesc doar ca o indicație a subiectelor care urmează să fie acoperite de articolele menționate; nu vor fi derivate drepturi din acestea.
c. Nerespectarea de către Furnizor a acestor termeni și condiții în orice caz nu implică renunțarea la dreptul de a face acest lucru într-o etapă ulterioară sau într-un caz ulterior.
d. Ori de câte ori este cazul, cuvântul „Client” trebuie de asemenea citit ca „Clienți” și invers.

Limba - Acești termeni și condiții generale au fost redactați în limba engleză. În cazul unei dispute privind conținutul sau tenorul acestor termeni și condiții generale, textul în limba engleză este obligatoriu. Acest text nu este un document legal.

Dispute - Orice litigii care pot apărea în contextul acordului căruia îi sunt aplicabili acești termeni și condiții generale sau în contextul acordurilor ulterioare legate de acesta sunt supuse legilor statului California și pot fi supuse numai în fața autorității competente instanță desemnată de Furnizor.
 
Termeni de utilizare
Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare menționate pe site-ul web, nu trebuie să utilizați site-ul web.


Toate informațiile de pe site au fost postate la discreția furnizorului și pot fi modificate, eliminate, modificate sau modificate în orice moment și fără notificare prealabilă.


Furnizorul nu garantează că toate informațiile afișate pe site sunt corecte. Din informațiile de pe site nu pot fi derivate drepturi. Fiecare utilizare a site-ului web este efectuată pe propriul risc al Clientului. Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele sau pierderile care apar sau ar putea apărea ca urmare a utilizării directe sau indirecte a informațiilor găsite pe site-ul web.


Orice informație personală de la Client va fi colectată de Furnizor numai în conformitate cu Politica de confidențialitate a Site-ului, așa cum a fost publicat.


Descărcarea sau obținerea informațiilor de pe site se face pe riscul propriu al clientului. Clientul este responsabil pentru orice deteriorare sau pierdere a oricărui sistem de calcul sau a datelor care rezultă din descărcarea unor astfel de materiale.


Toate informațiile de pe site sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, inclusiv, dar fără a se limita la toate textele, fotografiile, imaginile, siglele, grafica și ilustrațiile afișate. Nu este permisă stocarea oricărei părți a site-ului web pentru uz personal sau profesional, încadrarea acestuia sau reproducerea acestuia fără permisiunea scrisă a furnizorului.


Utilizarea denumirii comerciale și a drepturilor de marcă pentru numele DermSilk și utilizarea dreptului de înregistrare a mărcii la sigla DermSilk sunt deținute de DermSilk. Utilizarea și reproducerea acestor active sunt rezervate exclusiv Furnizorului și grupului lor de companii și licențe. Utilizarea acestor active este interzisă fără permisiunea scrisă expresă a unui agent autorizat al DermSilk.


Toți termenii și utilizarea sunt supuse legii din California. Orice litigii care decurg din utilizarea site-ului web și / sau a informațiilor derivate de pe site-ul web pot fi puse în fața instanței desemnate.